مازندران جاده هراز گزنک | جزییات تابلو تبلیغاتی |بیلبورد

کد: mz101

موقعیت تابلو درمنطقه  : استان مازندران  

آدرس محل استقراربیلبورد  : مازندران جاده هراز ورودی گزنک گرمابدر

ابعاد : 10 متردر 6متر           متراژ : 60 متر مربع

شرکت متولی تابلو:شرکت دیتا

شماره تماس:09113255055


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه